Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Preimplantasyon genetik tanı embriyoları anne rahmine yerleştirilmeden önce sekiz hücreli gelişim evresindeyken yapılan genetik ve kromozomlar yönünden incelenmesi işlemidir.

Genetik Taramada (PGS) (24 SURE ARRAY CGH)

Bugüne kadar FISH ile yapılan 5-11 kromozomun incelenebildiği anöploidi taramaları yerini artık 24 kromozomu tarama imkanı veren array CGH teknolojilerine bırakmaktadır.

Tek Gen Hastalıkları için Preimplantasyon Genetik Tanı

Tek gen hastalıkları, DNA üzerinde belirli bir gende meydana gelen değişim veya mutasyon sonucu ortaya çıkmaktadırlar.

FISH Yöntemiye Anöploidi Taraması

FISH (Flourecent In Situ Hybridisation) belirli kromozomların yumurta ya da embriyodaki sayısal olarak test edilmesini sağlayan bir teknolojidir.

Translokasyon ve HLA Analizi

Toplumda 625 kişide bir sıklıkta olduğu tahmin edilen translokasyon taşıyıcılığı iki ayrı kromozomun birbirleri ile parça değiştirmeleridir.